Toko

PORSKissa on aktiivinen TOKOa harrastava porukka.  Jäsenille on kerran viikossa harjoitukset. Kilpaileville ja kilpailemaan aikoville jäsenille pyritään järjestämään ohjattuja harjoituksia.

Jäsenille tarkoitettujen harjoitusten lisäksi pidetään PORSKin hallissa tokon alkeis- ja jatkokursseja sekä pentukursseja. Kursseilla on kuusi tapaamiskertaa. Niitä järjestetään, kun kurssille on ilmoittautunut vähintään kuusi koirakkoa. Yhdistys järjestää vuosittain useita tottelevaisuuskokeita, joiden ilmoittautumisessa jäsenet ovat etusijalla.

TOTTELEVAISUUSKOKEIDEN TARKOITUS

Koulutuksen tarkoitus on opettaa koiralle miellyttävää ja hallittua käyttäytymistä sekä koiran ohjaajalle oikeaa ja asiallista koiran käsittelytaitoa. Tottelevaisuuskokeella testataan koulutuksen tulosta eli koiran ja ohjaajan välistä yhteistyötä sekä koiralle opetetun käyttäytymisen tasoa. Lue lisää Palveluskoiraliiton sivuilta


TOKO koulutuksia ja muuta ajankohtaista


Tällä hetkellä ei ole tulossa kursseja tai kouluksia


Tiedustelut: 

Tokon koulutusvastaava

Laura Lindh

laura.lindh @ eduvantaa.fi


Tokovastaava

Pernilla Tallberg  

toko.porsk@gmail.com